امروز: سه شنبه 11 بهمن 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت چهارپهلو نرمال

کد آلیاژ حالت سایز تولید کننده محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
0041 - نرمال 4*4 فولاد مبارکه بنگاه تهران - 150000 1401-04-01

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد