امروز: جمعه 8 مهر 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

کد سایز ضخامت برند وضعیت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
0030 1000 3 شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم 1401-03-29

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد