امروز: جمعه 4 فروردین 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت نبشی آریان فولاد

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
312019 نبشی استاندارد 7×7 5 6متری بنگاه تهران شاخه 228000 1401-10-13
312049 نبشی استاندارد 20×20 20 12متری بنگاه تهران شاخه 358000 1401-10-13
312047 نبشی استاندارد 16×16 16 12متری بنگاه تهران شاخه 343000 1401-10-13
312048 نبشی استاندارد 18×18 18 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-10-13
312046 نبشی استاندارد 16×16 14 12متری بنگاه تهران شاخه 343000 1401-10-13
312045 نبشی استاندارد 15×15 15 12متری بنگاه تهران شاخه 293000 1401-10-13
312044 نبشی استاندارد 15×15 12 12متری بنگاه تهران شاخه 338000 1401-10-13
312043 نبشی استاندارد 14×14 14 12متری بنگاه تهران شاخه 348000 1401-10-13
312042 نبشی استاندارد 14×14 12 12متری بنگاه تهران شاخه 348000 1401-10-13
312041 نبشی استاندارد 12×12 12 12متری بنگاه تهران شاخه 223000 1401-11-12
312040 نبشی استاندارد 10×10 10 12متری بنگاه تهران شاخه 206000 1401-11-12
312037 نبشی استاندارد 10×10 7 12متری بنگاه تهران شاخه 223000 1401-10-13
312038 نبشی استاندارد 10×10 8 12متری بنگاه تهران شاخه 223000 1401-10-13
312036 نبشی استاندارد 9×9 9 12متری بنگاه تهران شاخه 288000 1401-10-13
312035 نبشی استاندارد 9×9 8 12متری بنگاه تهران شاخه 288000 1401-10-13
312034 نبشی استاندارد 9×9 7 12متری بنگاه تهران شاخه 288000 1401-10-13
312033 نبشی استاندارد 8×8 8 12متری بنگاه تهران شاخه 206000 1401-10-13
312032 نبشی استاندارد 8×8 7 12متری بنگاه تهران شاخه 213000 1401-10-13
312031 نبشی استاندارد 8×8 6 12متری بنگاه تهران شاخه 223000 1401-10-13
312029 نبشی استاندارد 7×7 6 12متری بنگاه تهران شاخه 228000 1401-10-13
312027 نبشی استاندارد 10×10 10 6متری بنگاه تهران شاخه 211000 1401-10-13
312024 نبشی استاندارد 8×8 8 6متری بنگاه تهران شاخه 211000 1401-10-13
312023 نبشی استاندارد 8×8 6 6متری بنگاه تهران شاخه 2260000 1401-10-13
312021 نبشی استاندارد 7×7 7 6متری بنگاه تهران شاخه 218000 1401-10-13
312020 نبشی استاندارد 7×7 6 6متری بنگاه تهران شاخه 228000 1401-10-13
312018 نبشی استاندارد 7×7 4 6متری بنگاه تهران شاخه 228000 1401-10-13
312017 نبشی استاندارد 6×6 6 6متری بنگاه تهران شاخه 216000 1401-10-13
312015 نبشی استاندارد 6×6 5 6متری بنگاه تهران شاخه 216000 1401-10-13
312016 نبشی استاندارد 6×6 4 6متری بنگاه تهران شاخه 223000 1401-10-13
312014 نبشی استاندارد 5×5 5 6متری بنگاه تهران شاخه 216000 1401-10-13
312013 نبشی استاندارد 5×5 4 6متری بنگاه تهران شاخه 216000 1401-10-13
312011 نبشی استاندارد 4×4 4 6متری بنگاه تهران شاخه 216000 1401-10-13
312010 نبشی استاندارد 4×4 3 6متری بنگاه تهران شاخه 220000 1401-10-13
312009 نبشی استاندارد 4×4 2 6متری بنگاه تهران شاخه 227000 1401-10-13
312008 نبشی استاندارد 3×3 3 6متری بنگاه تهران شاخه 227000 1401-10-13
312005 نبشی استاندارد 3×3 2 6متری بنگاه تهران شاخه 220000 1401-10-13
312004 نبشی استاندارد 2/5×2/5 3 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-10-13
312003 نبشی استاندارد 2/5×2/5 2 6متری بنگاه تهران شاخه 333000 1401-10-13
312002 نبشی استاندارد 2×2 3 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-10-13
312001 نبشی استاندارد 2×2 2 6متری بنگاه تهران شاخه 493000 1401-10-13

قیمت نبشی وارداتی 304

کد نوع سایز ضخامت حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
311008 نبشی استنلس استیل 100x100 10 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-29
311007 نبشی استنلس استیل 80x80 8 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-29
311006 نبشی استنلس استیل 60×60 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-29
311005 نبشی استنلس استیل 50×50 5 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-29
311004 نبشی استنلس استیل 40×40 4 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-29
311003 نبشی استنلس استیل 30×30 3 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-29
311002 نبشی استنلس استیل 25x25 3 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-29
311001 نبشی استنلس استیل 20×20 3 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-29

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد