امروز: شنبه 20 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما
  • صفحه اصلی
  • نبشی و ناودانی
  • ناودانی
  • ناودانی استنلس استیل

قیمت ناودانی استنلس استیل وارداتی

کد نوع سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
321013 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 12 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321012 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 10 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321011 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 8 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321010 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321009 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321008 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321007 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321006 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321005 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 6 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321004 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 5 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321003 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 5 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321002 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 4 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30
321001 ناودانی استنلس استیل 304L سایز 4 6متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-30

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد