امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما
  • صفحه اصلی
  • نبشی و ناودانی
  • ناودانی
  • ناودانی استاندارد اروپا

قیمت ناودانی استاندارد اروپا استاندارد اروپا

کد نوع سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
323021 ناودانی استاندارد اروپا 40 12متری بنگاه تهران شاخه 800000 1402-03-07
323020 ناودانی استاندارد اروپا 38 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-10
323020 ناودانی استاندارد اروپا 35 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-18
323018 ناودانی استاندارد اروپا 32 12متری بنگاه تهران شاخه 670000 1402-02-17
323017 ناودانی استاندارد اروپا 30 12متری بنگاه تهران شاخه 660000 1402-03-07
323016 ناودانی استاندارد اروپا 28 12متری بنگاه تهران شاخه 460000 1402-03-07
323015 ناودانی استاندارد اروپا 26 12متری بنگاه تهران شاخه 460000 1402-03-07
323014 ناودانی استاندارد اروپا 24 12متری بنگاه تهران شاخه 315000 1402-03-07
323013 ناودانی استاندارد اروپا 22 12متری بنگاه تهران شاخه 315000 1402-03-07
323012 ناودانی استاندارد اروپا 20 12متری بنگاه تهران شاخه 340000 1402-03-07
323011 ناودانی استاندارد اروپا 18 12متری بنگاه تهران شاخه 325000 1402-03-07
323010 ناودانی استاندارد اروپا 16 12متری بنگاه تهران شاخه 310000 1402-03-07
323009 ناودانی استاندارد اروپا 14 12متری بنگاه تهران شاخه 310000 1402-03-07
323008 ناودانی استاندارد اروپا 12 12متری بنگاه تهران شاخه 310000 1402-03-07
323007 ناودانی استاندارد اروپا 10 12متری بنگاه تهران شاخه 310000 1402-03-07
323006 ناودانی استاندارد اروپا 8 12متری بنگاه تهران شاخه 310000 1402-03-07
323005 ناودانی استاندارد اروپا 6.5 12متری بنگاه تهران شاخه 630000 1402-03-07
323004 ناودانی استاندارد اروپا 6.5 6متری بنگاه تهران شاخه 630000 1402-03-07
323003 ناودانی استاندارد اروپا 5 6متری بنگاه تهران شاخه 630000 1402-03-07
323002 ناودانی استاندارد اروپا 5 6متری بنگاه تهران شاخه 360000 1402-03-07
323001 ناودانی استاندارد اروپا 4 6متری بنگاه تهران شاخه 630000 1402-03-07

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد