امروز: سه شنبه 11 بهمن 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما
  • صفحه اصلی
  • نبشی و ناودانی
  • ناودانی
  • ناودانی استاندارد اروپا

قیمت ناودانی استاندارد اروپا استاندارد اروپا

کد نوع سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
323021 ناودانی استاندارد اروپا 40 12متری بنگاه تهران شاخه 489000 1401-07-18
323020 ناودانی استاندارد اروپا 38 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-18
323020 ناودانی استاندارد اروپا 35 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-18
323018 ناودانی استاندارد اروپا 32 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-07-18
323017 ناودانی استاندارد اروپا 30 12متری بنگاه تهران شاخه 489000 1401-07-18
323016 ناودانی استاندارد اروپا 28 12متری بنگاه تهران شاخه 420000 1401-07-18
323015 ناودانی استاندارد اروپا 26 12متری بنگاه تهران شاخه 369000 1401-07-18
323014 ناودانی استاندارد اروپا 24 12متری بنگاه تهران شاخه 219000 1401-07-18
323013 ناودانی استاندارد اروپا 22 12متری بنگاه تهران شاخه 214000 1401-07-18
323012 ناودانی استاندارد اروپا 20 12متری بنگاه تهران شاخه 220000 1401-07-18
323011 ناودانی استاندارد اروپا 18 12متری بنگاه تهران شاخه 195000 1401-07-18
323010 ناودانی استاندارد اروپا 16 12متری بنگاه تهران شاخه 190000 1401-07-18
323009 ناودانی استاندارد اروپا 14 12متری بنگاه تهران شاخه 190000 1401-07-18
323008 ناودانی استاندارد اروپا 12 12متری بنگاه تهران شاخه 190000 1401-07-18
323007 ناودانی استاندارد اروپا 10 12متری بنگاه تهران شاخه 193000 1401-07-18
323006 ناودانی استاندارد اروپا 8 12متری بنگاه تهران شاخه 230000 1401-07-18
323005 ناودانی استاندارد اروپا 6.5 12متری بنگاه تهران شاخه 415000 1401-07-18
323004 ناودانی استاندارد اروپا 6.5 6متری بنگاه تهران شاخه 415000 1401-07-18
323003 ناودانی استاندارد اروپا 5 6متری بنگاه تهران شاخه 415000 1401-07-18
323002 ناودانی استاندارد اروپا 5 6متری بنگاه تهران شاخه 315000 1401-07-18
323001 ناودانی استاندارد اروپا 4 6متری بنگاه تهران شاخه 415000 1401-07-18

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد