امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت میلگرد ck45 CK45

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
117012 میلگرد ck45 140 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117011 میلگرد ck45 130 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117010 میلگرد ck45 120 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117009 میلگرد ck45 110 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117008 میلگرد ck45 100 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117007 میلگرد ck45 90 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117006 میلگرد ck45 80 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117005 میلگرد ck45 70 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117004 میلگرد ck45 60 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117003 میلگرد ck45 50 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117002 میلگرد ck45 40 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117001 میلگرد ck45 30 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08

قیمت میلگرد ck45 CK45 فولاد شمس گل آذین

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
117023 میلگرد ck45 90 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117022 میلگرد ck45 80 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117021 میلگرد ck45 70 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117020 میلگرد ck45 65 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117019 میلگرد ck45 60 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117018 میلگرد ck45 55 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117017 میلگرد ck45 50 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117016 میلگرد ck45 45 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117015 میلگرد ck45 40 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117014 میلگرد ck45 34 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08
117013 میلگرد ck45 30 6متری 1.1191 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-08-08

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد