امروز: شنبه 29 اردیبهشت 1403
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت میلگرد استنلس استیل اصفهان کد 304

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
115017 میلگرد استنلس استیل 85 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115016 میلگرد استنلس استیل 80 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115015 میلگرد استنلس استیل 65 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115014 میلگرد استنلس استیل 60 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115013 میلگرد استنلس استیل 55 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115012 میلگرد استنلس استیل 50 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115011 میلگرد استنلس استیل 40 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115010 میلگرد استنلس استیل 30 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115009 میلگرد استنلس استیل 25 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115008 میلگرد استنلس استیل 20 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115007 میلگرد استنلس استیل 14.5 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115006 میلگرد استنلس استیل 12 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115005 میلگرد استنلس استیل 10 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115004 میلگرد استنلس استیل 8 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115003 میلگرد استنلس استیل 6 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115002 میلگرد استنلس استیل 5 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115001 میلگرد استنلس استیل 3 6متری 304 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08

قیمت میلگرد استنلس استیل اصفهان کد 310

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
115026 میلگرد استنلس استیل 60 6متری 310 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115025 میلگرد استنلس استیل 45 6متری 310 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115024 میلگرد استنلس استیل 40 6متری 310 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115023 میلگرد استنلس استیل 25 6متری 310 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115022 میلگرد استنلس استیل 18 6متری 310 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115021 میلگرد استنلس استیل 15 6متری 310 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115020 میلگرد استنلس استیل 12 6متری 310 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08
115019 میلگرد استنلس استیل 10 6متری 310 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-08
115018 میلگرد استنلس استیل 6 6متری 310 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-08

قیمت میلگرد استنلس استیل اصفهان کد 316

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
115047 میلگرد استنلس استیل 130 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11
115046 میلگرد استنلس استیل 120 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11
115045 میلگرد استنلس استیل 90 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11
115044 میلگرد استنلس استیل 85 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115043 میلگرد استنلس استیل 80 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115042 میلگرد استنلس استیل 70 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115041 میلگرد استنلس استیل 65 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115040 میلگرد استنلس استیل 60 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115039 میلگرد استنلس استیل 55 6متری 316 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11
115038 میلگرد استنلس استیل 50 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115037 میلگرد استنلس استیل 45 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115036 میلگرد استنلس استیل 40 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115035 میلگرد استنلس استیل 30 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115034 میلگرد استنلس استیل 28 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115033 میلگرد استنلس استیل 25 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115032 میلگرد استنلس استیل 20 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115031 میلگرد استنلس استیل 16 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115030 میلگرد استنلس استیل 15 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115029 میلگرد استنلس استیل 14 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115028 میلگرد استنلس استیل 10 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115027 میلگرد استنلس استیل 5 6متری 316 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11

قیمت میلگرد استنلس استیل اصفهان کد 321

کد نوع سایز حالت استاندارد محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
115061 میلگرد استنلس استیل 100 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11
115060 میلگرد استنلس استیل 45 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11
115059 میلگرد استنلس استیل 40 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11
115058 میلگرد استنلس استیل 30 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11
115057 میلگرد استنلس استیل 25 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11
115056 میلگرد استنلس استیل 20 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11
115055 میلگرد استنلس استیل 18 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11
115054 میلگرد استنلس استیل 16 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11
115053 میلگرد استنلس استیل 14 6متری 321 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115052 میلگرد استنلس استیل 12 6متری 321 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115051 میلگرد استنلس استیل 10 6متری 321 کارخانه کیلوگرم تماس بگیرید 1402-06-11
115050 میلگرد استنلس استیل 8 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11
115049 میلگرد استنلس استیل 6 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11
115048 میلگرد استنلس استیل 5 6متری 321 کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-06-11

قیمت میلگرد استیل

قیمت میلگرد استیل و مقاطع فولادی به موارد زیادی بستگی دارد که باید در زمان خرید موردتوجه قرار داد. به طور کلی میلگرد ضدزنگ 316 یک گرید استاندارد حاوی مولیبدن که دارای ویژگی هایی از جمله غیرمفناطیسی بودن دارد. این مقطع فولادی در برابر حرارت غیرقابل سخت شدن است و در برابر خوردگی نسبت به فولاد و آهن ضدزنگ، مقاومت بیشتری دارد. در این مطلب به بررسی این مقطع فولادی، ویژگی ها، کاربرد و عوامل موثر در قیمت آن پرداخته ایم.


آنچه در این مقاله میخوانید :


شفت یا میلگرد استنلس استیل

شفت یا میلگرد استنلس استیل از محصولات پرکابرد در صنایع مختلف و ساخت و ساز می باشد. این میلگرد در برابر زنگ زدگی و خوردگی بسیار مقاوم است و در دمای بالا استحکام خوبی دارد. ظاهر این محصول بسیار شبیه به میلگردهای ساختمانی است. اما جنس و کاربرد آن متفاوت می باشد. کاربرد شفت بیشتر در صنایع غذایی، دارویی، کشاورزی و ... است و هم به صورت شاخه ای و هم کلاف میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. پرکاربردترین نوع میلگرد استنلس استیل از گرید 304 آن است و در ابعاد مختلف تولید میشود. یکی از محصولات پرکاربرد استنلس استیل در صنایع مختلف میلگرد استیل است که در برابر رطوبت، زنگ‌زدگی و محدوده‌ دمای بالا مقاومت خوبی دارد. این محصول از نظر ظاهری شبیه به میلگرد ساختمانی بوده اما جنس و کاربرد متفاوتی دارد و در صنایع غذایی، شیمیایی، دارویی، کشاورزی و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. به صورت کلاف و شاخه به بازار عرضه می‌شود و پرکاربردترین میلگرد استیل از گرید 304 در ابعاد مختلف است. این محصول به دلیل ظاهر زیبا و مقاومت در برابر خوردگی میتواند در صنایع دیگر نیز کاربرد داشته باشد.

انواع میلگرد استیل

میلگرد استنلس استیل به دو دسته بگیر و نگیر تقسیم میشود. این تقسیم بندی بنابر خاصیت مغناطیسی و جذب توسط آهنربا می باشد. برای تشخیص این دو نوع میلگرد استیل باید از آهنربا استفاده کرد. استیل 304 در هر دو دسته بگیر و نگیر قرار دارد و تشخیص این مورد باید به وسیله آهنربا انجام گیرد. ابعاد میلگرد فولادی ضدزنگ بین 3 تا 400 میلیمتر است و به شکل ورق، تسمه و میلگرد عرضه میگردد. دسته بندی این محصول براساس ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده آن است که میتواند شامل نیکل، کروم، مولیبدن و … باشد. به این ترتیب دارای کد استاندارد مثل میلگرد استیل 304، 316، 410، میلگرد استیل نسوز 309 و ... است. میلگرد استنلس استیل باتوجه به نیاز مشتری میتواند در ابعاد و اندازه های مختلف تولید شود و براساس نوع آلیاژ آن قیمت گذاری خواهد شد. پرمصرف ترین گرید این میلگرد گرید 304 است و در ضخامت های 1.6 تا 5 میلیمتر (به شکل کلاف و شاخه) تولید میشود.

پرفروش ترین میلگردهای استنلس استیل

پرکاربردترین و پرفروش ترین انواع میلگرد استنلس استیل، استیل 304 است که جزو مقرون به صرفه ترین انواع میلگرد استیل می باشد.

مشخصات فنی میلگرد استنلس استیل ۳۰۴ :

مشخصه میلگرد استیل 304X5CrNi18-10
نوع میلگردمیلگرد نگیر
نام های دیگرفولاد ضدزنگ (فولاد 1.4307)
 فولاد 1.4301 (استاندارد DIN آلمان)
انواع شکل تولیدیشاخه و کلاف
ضخامت1.6 تا 5 میلیمتر
نوع آلیاژ تشکیل دهنده%0.07 کربن،%1 سیلیسیوم، %2 منگنز، %0.045 فسفر، %0.015 گوگرد،
%19-17 کروم و %10-8 نیکل
مقاومت کششی500 الی 700 مگاپاسکال

ویژگی های دیگر میلگرد استنلس استیل 304

مقاومت در برابر خوردگی ( تماس با هر گونه مایعات اسیدی)

ویژگی ضد زنگ

مقاومت به سایش بالا و دارای چگالی 8.0 g/cm3

مقاومت در محیط های شیمیایی و اتمسفری

دارای امکان جوشکاری راحت

قابلیت ماشینکاری عالی

قابلیت برش مناسب

قابلیت جوشکاری عالی

مقاومت در برابر دمای بالا

استحکام و فرم پذیری بالا در صنایع غذایی و …

عوامل موثر بر قیمت میلگرد استنلس استیل

عوامل زیادی بر قیمت میلگرد استیل موثرند که شامل مواد سازنده میلگرد استیل، یعنی فولاد می باشد. فولاد در صنایع مختلف، دارای کاربردهای متنوع است و برای شاخت مقاطع فولادی، تیر فولادی و نبشی و ... مورد استفاده قرار میگیرد. در حقیقت فولاد پایه اصلی ساخت این محصولات و مقاطع است. به این ترتیب برای تعیین قیمت میلگرد باید ابتدا به قیمت فولاد توجه کرد. قیمت فولاد به عوامل زیر بستگی دارد:

قیمت نفت: با افزایش قیمت نفت بدون تردید هزینه ساخت فولاد نیز بالا میرود و در نتیجه قیمت فولاد نیز افزایش می یابد. با رشد قیمت نفت وضعیت رشد اقتصادی بهتر خواهد شد اما تاثیر فزاینده بر قیمت فولاد نیز خواهد داشت.

نرخ ارز: نرخ ارز یکی از عوامل موثر بر قیمت فولاد است، زیرا بخشی از مواد اولیه برای ساخت فولاد از کشورهای دیگر وارد میشود. بازار ارز در سالهای اخیر نوسانات زیادی داشته و متعاقبا بازار آهن و فولاد را ملتهب کرده است.

سنگ آهن و مواد خام اولیه: از آنجا که پایه ساخت فولاد، مواد خام همچون سنگ آهن است، با افزایش قیمت سنگ آهن، قیمت نهایی فولاد نیز بالاتر خواهد رفت.

اقتصاد و بودجه: در زمان تعیین بودجه سالانه کشور، میتوان قیمت فولاد را پیش بینی کرد. فولاد یکی از مهمترین محصولات در صنعت و بخش تولیدی می باشد که اقتصاد و بودجه میتواند قیمت آنرا تعیین کند.

نرخ تورم جهانی

قیمت آهن ضایعاتی

هزینه حمل و نقل : یکی از عوامل موثر بر قیمت مقاطع فولادی، هزینه جابجایی و صادرات آن است. این هزینه رابطه مستقیم با قیمت فولاد دارد و با افزایش حجم صادرات، قیمت فولاد نیز به تبع آن افزایش می یابد.

کارخانجات تولیدی

میزان عرضه و تقاضای فولاد

قیمت انواع میلگرد استیل

قیمت میلگرد استیل و انواع آن براساس کشور تولید کننده (هند، چین و تایوان)، سایزهای مختلف (3 تا 500) و همچنین طول موردنیاز مشتری متفاوت می باشد. میلگرد استیل اغلب در آلیاژهای 304، 310، 316 و 321 موجود است. انجام خدماتی از جمله برش و خمکاری نیز میتواند قیمت این محصول را افزایش دهد. علاوه بر این هزینه آنالیز و ارائه سرتیفیکیت نیز در قیمت موثر است.

میلگرد استیل 304

میلگرد ضدزنگ یا استیل 304 از آلیاژهای پرطرفدار است و قیمت آن بالاتر از سایر میلگرد آجدار و میلگرد ساده می باشد. دلیل این تفاوت قیمت، مواد اولیه تشکیل دهنده، مقاومت بالا در برابر خوردگی و وارداتی بودن این محصول است. میلگرد استیل 304 در شاخه های 6 متری و سایز 3 تا 80 میلیمتر تولید میشود.

قیمت میلگرد استیل 310

میلگرد استیل براساس نوع آلیاژ (درصد نیکل و کروم) و همچنین سایز میلگرد تعیین میشود. با افزایش قطر میلگرد، قیمت آن نیز افزایش می یابد.

میلگرد استیل 316

میلگرد استیل 316 یکی از انواع میلگردهای آلیاژی موجود در بازار است که در سایز 5 تا 130 میلیمتر و به طول 6 متر عرضه میشود. این محصول وارداتی است و کاربردهای متنوع از جمله ساخت شفت استیل 316 دارد. ویژگی هایی همچون مقاومت بالا در برابر سایش، رطوبت و دما این محصول را در دسته میلگرد درجه یک قرار داده است.

ویژگی‌های میلگرد استنلس استیل ۳۱۶

میلگرد استنلس استیل 316 به دلیل خواص غیرمغناطیسی، استیل نگیر نیز خوانده میشود. این میلگرد خاصیت جذب آهنربا را ندارد و در برابر خوردگی و اسید، مقاوم است. دمای آهنگری استیل 316 حدود 900 تا 1200 درجه سانتیگراد می باشد. به این جهت تحت آنیل قرار نمیگیرد و فاقد دمای آنیل کاری است. این فولاد دارای دو گرید 316 و 316L است که به راحتی شکل پذیر هستند. همچنین به دلیل دارا بودن میزان کمی از کربن، در زمان جوشکاری مقاومت بالاتری دارد. مهمترین خواص فیزیکی این آلیاژ مواد چگالی آن است. چگالی گرید 316 در دمای اتاق برابر با (g/cc) 8 می باشد. این مقطع فولادی دارای خاصیت مکانیکی شامل سختی 79 راکول، 152 ویکرز و 146 برینل است. همچنین مدول الاستیسیته یا مدول یانگ آن معادل 200 الی 210 گیگاپاسکال و مقاومت کششی تسلیم آن برابر 580 مگاپاسکال و وجود 2 الی 2.5 مولیبدن در گرید 316 منجر به مقاومت به خوردگی بهتری نسبت به استیل 304 مخصوصاً در محیط‎‌‌های کلریدی می‌ باشد. این استیل با نام گرید دریایی نیز خوانده میشود. در آبهای گرم به دلیل ایجاد یک لایه خوردگی به قهوه ای تغییر رنگ میدهد. به این جهت نباید از آن استفاده کرد. ویژگی دیگر میلگرد استیل 316 این است که به صورت یکنواخت حرارتی تا اندازه 925 درجه سانتیگراد را میتواند تحمل کند. حرارت متناوب و بدون اکسید شدن تا حدود 870 درجه را نیز میتوان برای این مقطع در نظر گرفت. استفاده مداوم از این مقطع در دمای 860 تا 425 درجه توصیه نمیشود. گرید 316L مقاومت خوبی در برابر رسوب دارد و در شرایطی با فشار بالا از گرید 316H میتوان استفاده کرد.

مقایسه میلگرد استنلس استیل 316 و 30

میلگرد استیل 316 ظاهری شبیه به میلگرد 304 دارد. ترکیب شیمیایی این دو میلگرد باهم متفاوت است. حضور آلیاژ مولیبدن در این مقطع، مقاومت آنرا افزایش داده و موجب مقاومت بیشتر در محیط های نمکی و کلریدی میگردد. اما میلگرد استیل 304 این ویژگی را ندارد. استیل 316 به دلیل دارابودن نیکل بیشتر و مولیبدن نسبت به میلگرد استیل 304 گران تر است. به این جهت میلگرد 304 برای مصرف کننده مقرون به صرفه تر خواهد بود. مقاومت در برابر خوردگی 316 در مقایسه با 304 کمتر است و استحکام بیشتری در برابر گرما و حرارت دارد. استیل 316 در محیط کلریدی مقاومت بیشتری از خود نشان میدهد و این مسئله قیمت آنرا نسبت به استیل 304 افزایش داده است. علاوه بر این در مواجه با هیدروکلریک اسید، سولفوریک اسید، فرمیک اسید و … نیز مقاومت خوبی دارد.

کاربرد میلگرد استیل 316

میلگرد استیل 316 به دلیل قابلیت بازیافت و مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی و کلریدی، کاربرد زیادی دارد. از این میلگرد در صنایع تجهیزات دارویی، تولیدات غذایی، تجهیزات شیمیایی، پروژه‌های دریایی، مبدل‌های حرارتی، قطعات کوره و دریچه و پمپ ها استفاده میشود. مقاطع فولادی مورد استفاده در صنایع غذایی همیشه در معرض خوردگی هستند. مجاورت با گوشت، نمک و اسیدهای مختلف میتواند به این مقاطع آسیب بزند.

قیمت میلگرد استیل امروز

قیمت میلگرد استیل باتوجه به ابعاد و سفارش مشتری متفاوت است. برای دریافت قیمت لحظه ای میلگرد استیل و سایر مقاطع فولادی میتوانید به کانال تلگرام آهن آرمان مراجعه کنید. تغییرات و نوسانات قیمت بازار نیز در صفحه محصول قابل مشاهده می باشد.

راهنمای خرید میلگرد استیل

خرید میلگرد استیل میتواند از سه مبداء انجام گیرد. کارخانه، بنگاه و شرکت های بازرگانی عرضه کننده این محصول هستند و میتوانید براساس تناژ و مقدار مورد نیاز از محصول آن را سفارش دهید. اگر قصد خرید میلگرد با تناژ بالا را دارید و همینطور به دنبال قیمت مناسب این محصول هستید، خرید از کارخانه میتواند برای شما مقرون به صرفه باشد. تنها ایراد این مسئله این است که محصول به صورت روزانه عرضه نمیشود و عوامل همچون مسافت میتواند مشکلاتی را ایجاد کند. چنانچه قصد خرید میلگرد استیل در تناژ پایین را دارید، بهتر است به خرید از بنگاه های فروش آهن آلات اقدام کنید. خرید از بنگاه محدودیتی ندارد و دسترسی شما به محصول آسان تر خواهد بود. با این وجود برای برخی بنگاه ها، فروش در حجم بالا امکان پذیر نیست. خرید از شرکت های بازرگانی فروش میلگرد، یک خرید با واسطه است. اما شرکت های بازرگانی میتوانند محصول مورد نیاز تان از بهترین کارخانه برای شما تهیه کنند.

روش تولید میلگرد استيل

میلگرد استیل 316 روش تولیدی شبیه به میلگرد آجدار یا میلگرد 304 دارد. این محصول نقش مهمی در استحکام و حفظ ایمنی یک پروژه دارد. مراحل تولید میلگرد استیل در ادمه شرح داده شده و برای تولید آن نیاز به دستگاه و شرایط خاص می باشد. مراحل تولید برای محصولی همچون میلگرد استیل بسیار مهم و موردتوجه می باشد. در هر مرحله دستگاه ها و شرایط خاصی همچون کوره قوس، کوره خلا یا VOD، کوره های تحت گاز خنثی یا AOD و قالب مسی، غلتک و … مورد نیاز است.

مراحل تولید میلگرد استنلس استیل

آماده سازی مذاب با استفاده از کوره ها در مرحله اول ماده اولیه برای تولید میلگرد استیل (قراضه استیل) در کوره قوس ذوب میشود. دمای ذوب بالا و دارای 3 الکترود گرافیتی می باشد تا قوس الکتریکی را ایحاد کند. این الکترود به ایجاد گرمای کافی برای عملیات ذوب کمک میکند و بعد از این مرحله قراضه های ذوب شده به خلاء یا کوره تحت گاز خنثی منتقل میشوند. در این زمان عملیات بون بدون وجود اکسیژن پیش میرود. عدم وجود اکسیژن به این دلیل است که مذاب نباید اکسید شود وگرنه خسارت مالی زیادی به کار وارد خواهد شد.

افزودن عناصر الیاژی مورد نیاز پس از ذوب قراضه های استیل، نوبت افزودن عناصر آلیاژی به آن است. این عناصر شامل کروم، نیکل و دیگر عناصری است که با درنظر گرفتن گرید میلگرد، به ترکیبات آن اضاقه میشود. وجود این عناصر قیمت میلگرد استیل را بالا میبرد.

ریخته گری پیوسته و نورد تولید مقاطع میانی میلگرد با استفاده از ریخته گری انجام میگیرد. اینکار با استفاده از چند قالب و به طور همزمان در چند لاین انجام میشود. در نهایت تولید مقاطع پیلت استیل، بلوم استیل و یا سلب استیل پایان میگیرد.

این مقاطع برای تولید میلگرد استیل و همچنین ساخت نبشی، ناودانی، سپری و ... کاربرد دارد. مواد مذاب باید از قالب مسی آبگرد عبور کنند تا حالت نیمه جامد بگیرند و سپس منجمد شوند.

برش زدن و پلیسه زدایی در این مرحله مقاطع در طول مشخص بریده میشوند و نوبت از بین بردن لایه های اکسید است. لایه های اکسید با کمک فشارآب از سطح مقطع پاک میشوند تا مشکلی در مرحله نورد ایجاد نشود.

پس از آن قطعه در چند سری غلتک قرار میگیرد تا سطح مقطع آن کاهش یابد و طول آن بیشتر شود. در نهایت، پلیسه زدایی برای ایجاد سطحی صاف انجام میگیرد.

تولیدکنندگان میلگرد استیل

میلگرد استیل در کشورهای مختلف جهان و چندین کارخانه تولید میشود. در ایران کارخانه فولاد امیر کبیر، کارخانه آریا استیل و کارخانه پویش فولاد اهواز در این زمینه فعالیت میکنند. در هند و همینطور کشورهای اروپایی نیز کارخانه های زیادی اقدام به تولید میلگرد استیل نموده اند که به ترتیب Acerinox، شرکت Jindal Stainless، شرکت‌های Outokumpu و ThyssenKrupp می باشند. در آمریکای شمالی شرکت AK Steel در ایالت اوهایو و  ATI Flat Rolled Products در پنسیلوانیااین مقطع فولادی را تولید مینمایند.

روش تعیین وزن و قیمت میلگرد استیل

برای محاسبه وزن میلگرد استیل یا وزن شفت باید ابتدا محیط شفت را در طول و چگالی متریال مورد نظر ، ضرب کنیم. دانسیته ، جرم حجمی یا چگالی ، هرسه مفهمومی یکسان دارند که نشان دهنده نسبت جرم یک متریال به حجم مشخص ( واحد ) از آن متریال ، هستند.

ρ=m/V.

چگالی استنلس استیل

بالاترین میزان چگالی در بین آلیاژ های فولادی به فولاد ضدزنگ تعلق دارد. این مقدار بین 8000kg  تا kg7700 متغیر است و در واحدهای مختلف کیلوگرم بر متر مکعب kg/m3 ، گرم بر سانتی متر مکعب g/cm3  و میلی گرم بر میلی متر مکعب mg/mm3  محاسبه میشود. واحد کیلوگرم بر مترمکعب و میلی گرم بر مترمکعب بیشتر مورد استفاده هستند.

باتوجه به این توضیحات چگالی استنلس استیل 7800 یا 7.8 است ئ با واحد میلیمتر معرفی میشود.

مثال :

محاسبه وزن میلگرد 30 استنلس استیل به طول 1000 میلی متر ( 1 متر )

3.14 × (15 × 15) × 1000 × 7.8 = 5512500 mg

* برای تبدیل واحد از میلی گرم به کیلوگرم ، عدد نهایی را بر 1000000 تقسیم میگردد .

روش تشخیص میلگرد استیل ضدزنگ و میلگرد استیل کربن

مسلگرد استنلس استیل و میلگرد استیل کربن به لحاظ ظاهری بسیار شبیه یکدیگر هستند. برای تشخیص میلگرد استیل، میتوان از یک آهنربا استفاده کرد. وجود کروم و نیکل در میلگرد استیل، خاصیت مغناطیسی آن را از بین میبرد و جذب آهنربا نخواهد شد. اما در عوض میلگرد استیل کربن خاصیت مغناطیسی بالایی دارد و به آهنربا میچسبد. به این جهت به آن میلگرد بگیر نیز میگویند.

محاسبه وزن میلگرد استیل چگونه است؟

روش محاسبه وزن میلگرد استیل مانند میلگرد معمولی است. به این منظور میتوان از جدول وزن میلگرد استفاده کرد.

قیمت میلگرد استیل چه تفاوتی با قیمت میلگرد فولادی دارد؟

میلگرد استیل به دلیل استحکام بالایی که دارد و همچنین خاصیت ضدزنگ بودن، مقاومت در برابر دما و آلیاژهای به کار رفته درآن قیمت بالاتری نسبت به میلگرد فولادی دارد. خرید این محصول اما به دلیل همین ویژگی ها در بلندمدت مقروبن به صرفه تر و حتی در مواردی ضروری می باشد.

جدول وزن میلگرد استیل
قطر 3 میلیمترطول 1 متروزن 0.023 کیلوگرم
قطر 4 میلیمترطول 1 متروزن 0.014 کیلوگرم
قطر 5 میلیمترطول 1 متروزن 0.064 کیلوگرم
قطر 6 میلیمترطول 1 متروزن 0.092 کیلوگرم
قطر 8 میلیمترطول 1 متروزن 0.166 کیلوگرم
قطر 10 میلیمترطول 1 متروزن 0.261 کیلوگرم
قطر 12 میلیمترطول 1 متروزن 0.376 کیلوگرم
قطر 16 میلیمترطول 1 متروزن 0.668 کیلوگرم
قطر 20 میلیمترطول 1 متروزن 1.044 کیلوگرم

قیمت میلگرد استیل، بر چه اساس تعیین می شود؟

میلگرد استیل از کشورهای تایوان، هند و چین وارد میشود و با خدمات برش و خمش به مشتری عرضه میگردد. این مجموعه خدمات تعیین کننده قیمت میلگرد استنلس استیل خواهد بود.

خرید میلگرد استیل، از آهن آرمان چه شرایطی دارد؟

برای خرید میلگرد استیل از طریق سایت و کانال تلگرامی قیمت ها را بررسی کنید و سپس برای تهیه پیش فاکتور و خرید با همکاران ما در بخش فروش تماس بگیرید.

چه گریدهایی از میلگرد استیل در بازار به فروش می‌رسد؟

میلگردهای استیل به شکل شاخه یا کلاف در گریدهای 321، 316 ،310 ،304 و غیره در بازار به فروش میرسد.

چگونه می‌توان قیمت روز میلگرد استیل را دریافت کرد؟

قیمت روز میلگرد استیل در سایت آهن آرمان و کانال تلگرام ما موجود می باشد.

محصولات

آرمان گستر اقتدار
بازار اینترنتی آهن و فولاد