امروز: جمعه 8 مهر 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت مش 10

کد سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
0005 10 چشمه20*20 بنگاه تهران کیلوگرم 1401-03-28

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد