امروز: شنبه 20 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت لوله گوشتدار بنگاه تهران

کد سایز محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
0018 90*40 بنگاه تهران کیلوگرم 200000 1401-03-29

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد