امروز: جمعه 8 مهر 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت سیم مفتول کششی 2.5

کد سایز حالت تولید کننده محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
0007 2.5 حالت اول تولید کننده اول بنگاه تهران - 1401-03-28

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد