امروز: شنبه 20 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت سپری ----------

کد سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
312053 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 290000 1402-03-18
312052 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 290000 1402-03-18
312051 4 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 290000 1402-03-18
312050 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 300000 1402-03-18

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد