امروز: جمعه 8 مهر 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت سپری ----------

کد سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
312053 3 6متری بنگاه تهران شاخه 189000 1401-06-28
312052 3 6متری بنگاه تهران شاخه 184000 1401-06-28
312051 3 6متری بنگاه تهران شاخه 184000 1401-06-28
312050 3 6متری بنگاه تهران شاخه 187000 1401-06-28

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد