امروز: سه شنبه 11 بهمن 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت سپری ----------

کد سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
312053 6 6متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-07-17
312052 5 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 185000 1401-07-16
312051 4 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 185000 1401-07-16
312050 3 6متری بنگاه تهران کیلوگرم 189000 1401-07-16

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد