امروز: شنبه 20 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت ریل معدنی

کد نوع کالا محصول محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
233008 S30 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
233007 R24 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
233006 S20 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
233005 S18 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
233004 R18 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
233003 JIS15 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
233002 S14 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
233001 R8 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد