امروز: سه شنبه 11 بهمن 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت ریل جرثقیلی

کد نوع کالا محصول محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
232006 A120 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
232005 A100 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
232004 A75 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
232003 A65 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
232002 A55 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28
232001 A45 وارداتی بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-28

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد