امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت تیرآهن کره

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
216007 60 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216006 55 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216005 50 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216004 45 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216003 40 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216002 36 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25
216001 33 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-25

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد