امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت تیرآهن فایکو

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
212009 24 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212008 22 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212007 20 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212006 20 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212005 18 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212004 16 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212003 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212002 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
212001 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد