امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت تیرآهن روسیه

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
215007 60 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215006 55 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215005 50 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215004 45 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215003 40 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215002 36 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24
215001 33 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-08-24

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد