امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت تیرآهن ذوب آهن

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
211019 30 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-02-28
211018 27 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-02-28
211017 24 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-02-28
211016 22 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-02-28
211015 20 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-02-28
211014 18 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-02-28
211013 16 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-02-28
211011 14 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-02-28
211010 12 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1402-02-28
211009 30 12متری بنگاه تهران شاخه 153000000 1402-03-06
211008 27 12متری بنگاه تهران شاخه 124500000 1402-03-06
211008 24 12متری بنگاه تهران شاخه 114500000 1402-03-06
211006 22 12متری بنگاه تهران شاخه 99500000 1402-03-06
211005 20 12متری بنگاه تهران شاخه 87700000 1402-03-06
211004 18 12متری بنگاه تهران شاخه 69500000 1402-03-06
211003 16 12متری بنگاه تهران شاخه 59500000 1402-03-06
211002 14 12متری بنگاه تهران شاخه 49500000 1402-03-06
211001 12 12متری بنگاه تهران شاخه 50000000 1402-03-06

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد