امروز: جمعه 7 بهمن 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت تیرآهن ذوب آهن

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
211019 30 12متری کارخانه شاخه 114800000 1401-10-17
211018 27 12متری کارخانه شاخه 89600000 1401-10-17
211017 24 12متری کارخانه شاخه 82800000 1401-10-17
211016 22 12متری کارخانه شاخه 73300000 1401-10-17
211015 20 12متری کارخانه شاخه 58100000 1401-10-17
211014 18 12متری کارخانه شاخه تماس بگیرید 1401-10-17
211013 16 12متری کارخانه شاخه 39300000 1401-10-17
211011 14 12متری کارخانه شاخه 38000000 1401-10-17
211010 12 12متری کارخانه شاخه 29800000 1401-10-17
211009 30 12متری بنگاه تهران شاخه 99800000 1401-07-24
211008 27 12متری بنگاه تهران شاخه 87300000 1401-07-24
211008 24 12متری بنگاه تهران شاخه 77800000 1401-07-24
211006 22 12متری بنگاه تهران شاخه 55800000 1401-07-24
211005 20 12متری بنگاه تهران شاخه 48800000 1401-06-23
211004 18 12متری بنگاه تهران شاخه 42800000 1401-07-24
211003 16 12متری بنگاه تهران شاخه 36900000 1401-07-24
211002 14 12متری بنگاه تهران شاخه 28300000 1401-07-24
211001 12 12متری بنگاه تهران شاخه 23900000 1401-07-24

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد