امروز: سه شنبه 11 بهمن 1401
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت تیرآهن ترک

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
214012 60 12متری بنگاه تهران شاخه 690000 1401-10-13
214011 50 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214010 50 12متری بنگاه تهران شاخه 600000 1401-10-13
214009 45 12متری بنگاه تهران شاخه 630000 1401-10-13
214008 40 12متری بنگاه تهران شاخه 600000 1401-10-13
214007 36 12متری بنگاه تهران شاخه 600000 1401-10-13
214006 33 12متری بنگاه تهران شاخه 620000 1401-10-13
214005 12 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-10-13
214004 12 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1401-10-13
214003 10 12متری بنگاه تهران شاخه 47000000 1401-10-19
214002 10 12متری بنگاه تهران شاخه 40000000 1401-10-19
214001 8 12متری بنگاه تهران شاخه 35000000 1401-10-19

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد