امروز: جمعه 12 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت تیرآهن ترک

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
214012 60 12متری بنگاه تهران شاخه 750000 1402-03-08
214011 50 12متری بنگاه تهران شاخه 450000 1401-06-27
214010 50 12متری بنگاه تهران شاخه 720000 1402-03-08
214009 45 12متری بنگاه تهران شاخه 720000 1402-03-08
214008 40 12متری بنگاه تهران شاخه 720000 1402-03-08
214007 36 12متری بنگاه تهران شاخه 750000 1402-03-08
214006 33 12متری بنگاه تهران شاخه 720000 1402-03-08
214005 12 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-06
214004 12 12متری بنگاه تهران شاخه تماس بگیرید 1402-02-06
214003 10 12متری بنگاه تهران شاخه 61000000 1402-03-08
214002 10 12متری بنگاه تهران شاخه 41000000 1402-03-08
214001 8 12متری بنگاه تهران شاخه 41000000 1402-03-08

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد