امروز: شنبه 20 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت تیرآهن اهواز

کد سایز حالت محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
213003 18 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
213002 16 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21
213001 14 12متری بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-21

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد