امروز: شنبه 20 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت توری مرغی

کد نام کالا محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
125003 توری مرغی سایز0.3 چشمه3/4 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-15
125002 توری مرغی سایز0.3 چشمه3 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-15
125001 توری مرغی سایز0.3 چشمه1 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-15

قیمت توری مرغی

کد نام کالا محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
125006 توری مرغی سایز0.4 چشمه3/4 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-15
125005 توری مرغی سایز0.4 چشمه3 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-15
125004 توری مرغی سایز0.4 چشمه1 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-15

قیمت توری مرغی

کد نام کالا محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
125009 توری مرغی سایز0.5 چشمه3/4 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-15
125008 توری مرغی سایز0.5 چشمه3 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-15
125007 توری مرغی سایز0.5 چشمه1 انبار تهران بنگاه تهران کیلوگرم تماس بگیرید 1401-08-15

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد